Select Page

Zbor članov društva 2011

Letošnji zbor članov smo imeli 10. 3. 2011 pri Križniču. Začeli smo lahko kar točno – ob 19.00 – saj je 29 prisotnih članov več kot zadostovalo za sklepčnost. Od zunanjih povabljenih se je zbora udeležila le ravnateljica OŠ Kanal ga. Milka Zimic.

Ob dobrem delu in dobrih odnosih v društvu je zbor članov le formalnost, ki je pod vodstvom delovnega predsednika Radovana Pušnarja tekla brez zapletov. Poročilom o delu v preteklem letu je sledila razrešnica organom društva in volitve, na katerih ni prišlo do bistvenih sprememb. Tako so funkcije ostale v rokah članov dosedanjega upravnega odbora, katerega predsednik Severin Drekonja je predstavil program za naslednje leto. Tudi tu ni bistvenih novosti: nadaljevali bomo dobro zastavljeno delo (gostovanja s sedanjo predstavo Žalujoči ostali, začetek študija nove predstave, organizacija Gledališča na Kontradi z vsemi spremljajočimi dogodki, sodelovanje na prireditvah v občini).

Nekaj besed je padlo tudi na temo nove dvorane in selitve našega skladišča, a vse bolj informativno.

Sledil je neuradni del – prijetno druženje.

Zapisnik zbora članov društva 2011

Kontakt

Gledališko društvo Kontrada Kanal
p.p. 25
5213 Kanal

tel.: 031 407 226

e-naslov:
agd@drustvo-kontrada.si

 

 

OBČINA