Select Page

Zbor članov društva 2008

21. 2. 2008 smo izpeljali zbor članov društva. Zbrali smo se v Gostišču Križnič in takoj po 19. uri začeli. Prisotnih je bilo 25 članov, od ostalih povabljenih pa le ravnateljica OŠ Kanal ga. Milka Zimic.

Prvi točki dnevnega reda (izvolitev delovnega predsedstva: Severin Drekonja – predsednik, Vanja Montini – zapisničarka in Ksenija Krnel – članica) so sledile še štiri.

Najprej poročila. Predsednik Radovan Pušnar je poročal o delu društva v letu 2007, v katerem smo že utečene osnovne dejavnosti (igranje predlanske predstave Krapi, študij in premiera lanske predstave Jeppe s hriba, gostovanja s to predstavo, začetek študija letošnje predstave Dr. ter organizacija Gledališča na Kontradi) nadgradili še z nekaterimi novimi: organizirali smo okroglo mizo o delovanju ljubiteljskih gledaliških skupin in pripravili razstavo Gledališko življenje v Kanalu v počastitev 140-letnice kanalske čitalnice. Seveda pa so tu še običajne dodatne dejavnosti, kot so vodenje občinske proslave, program ob postavitvi mlaja, sodelovanje pri prireditvah drugih društev …

Prisluhnili smo lahko še poročilu o delu osnovnošolske gledališke skupine, poročilu nadzornega odbora in disciplinske komisije ter finančnemu poročilu. Vsa poročila smo soglasno potrdili.

Pod tretjo točko je spet nastopil predsednik Radovan Pušnar s predstavitvijo plana dela za leto 2008.  Glavne točke bi bile: premiera nove predstave Dr. (v času zbora je bila že uspešno izpeljana), gostovanja (okrog 20), začetek študija nove predstave, organizacija Gledališča na Kontradi in okrogle mize ter pridobitev ustreznega prostora za društveno pisarno. Omenjena je bila tudi možnost, če bo dovolj zagnanosti, da bi pripravili proslavo ob 500-letnici Trubarjevega rojstva.

Na hitro smo opravili s četrto točko (predlog o pristopu k ustanovitvi zveze društev ljubiteljskih skupin) in peto točko (predlog o uvedbi članarine); oba predloga smo soglasno podprli.

Pod razno je padlo nekaj besed, najpomembnejši pa je sklep, da predlagamo člana Franca Krnela za občinsko nagrado.

Zborovanje smo nadaljevali brez dnevnega reda v pozne večerne ure.

Kontakt

Gledališko društvo Kontrada Kanal
p.p. 25
5213 Kanal

tel.: 031 407 226

e-naslov:
agd@drustvo-kontrada.si

 

 

OBČINA