Select Page

Zbor članov društva 2007

Leto je naokrog, dve leti pa sta minili od zadnjega volilnega občnega zbora. Ker je vmes prišlo do spremembe zakona o društvih, smo – po novem – zbor članov društva sklicali mesec dni kasneje, torej 23. januarja, da bi na zboru sprejeli tudi zaključni račun za preteklo leto. Glavna točka dnevnega reda so bile seveda volitve društvenih organov za naslednji dve leti.

V skladu z utečeno prakso smo se zbrali v Gostišču Križnič 23. 1 2007 ob 20.00. Nabralo se nas je 35 članov ter nekaj gostov (ravnateljica OŠ Kanal Milka Zimic, šefica JSKD Nova Gorica Maja Jerman Bratec). Pod vodstvom delovnega predsedstva (predsednik Slavko Jereb) smo potrdili dnevni red, sprejeli poročila predsednika društva in ostalih društvenih organov za preteklo leto. Generalno vzeto smo izpeljali vse zastavljene naloge (tri predstave Nergača, premiera in 14 ponovitev Krapov in šest večerov Gledališča na Kontradi), za kar smo člani prispevali približno 3200 ur prostovoljnega dela.

Sledile so volitve novega upravnega odbora in društvenih organov. Ker društvo dobro deluje in ni bilo pripomb v zvezi s tem, je samoumevno, da smo funkcije ponovno zaupali istim članom.

Novi stari predsednik Radovan Pušnar je predstavil program dela za leto 2007, v katerem naj bi še nekajkrat igrali Krape, premierno uprizorili Jeppeja s hriba in z njim opravili približno 15 gostovanj, izpeljali Gledališče na Kontradi 2007 in ga (ob 140-letnici kanalske čitalnice) dopolnili z razstavo o gledališkem življenju v Kanalu; ohranili naj bi sodelovanje z osnovnošolsko gledališko skupino in ob skrbi za materialno plat društva s pomočjo občine našli tudi ustrezen prostor za društveno pisarno.

Zbor smo zaključili v prijetnem vzdušju ob dobri postrežbi Gostišča Križnič.

Kontakt

Gledališko društvo Kontrada Kanal
p.p. 25
5213 Kanal

tel.: 031 407 226

e-naslov:
agd@drustvo-kontrada.si

 

 

OBČINA